Praktische zaken

Aanmelding en Plaatsing

Er vindt altijd een persoonlijk gesprek plaats voor de plaatsing. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt het kind op onze wachtlijst geplaatst. Vervolgens gaan wij een plaatsingsovereenkomst aan in de vorm van een contract.
Wij hanteren een wederzijdse opzegtermijn van een maand. De plaatsingsovereenkomst moet schriftelijk worden opgezegd.
Als u geïnteresseerd bent in ons dagverblijf, ontvangen wij u graag voor een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor gedurende onze openingstijden telefonisch een afspraak maken.

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden

Kosten

Per 1-1-2020 kost de afname van één dagdeel per week per
maand: Euro 210,-
Een dagdeel duurt van 7:30 tot 13:00 of van 13:00 tot 18:30.

De Uurprijs is Euro 8,81 voor de dagopvang en Euro 7,31 voor
de BSO.
De kosten van de BSO worden per uur berekend.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 7:30u tot 18:30u.

Buitenschoolse opvang

Ook alle vakanties zijn wij volle dagen open.
De kinderen worden door ons zelf van school gehaald.

Feestdagen

Wij zijn de officiele feestdagen gesloten plus de vrijdag na Hemelvaart.
Wanneer 24 en/of 31 december op werkdagen vallen zijn wij om 15:00u dicht.

Inschrijfformulier