Contact met ouders / verzorgers

Wij hechten veel waarde aan goede contacten met alle ouders en verzorgers om zo te komen tot een optimale samenwerking.


De middelen die we hiervoor gebruiken zijn:

1. Intakegesprek

In dit gesprek ontvangen ouders/verzorgers informatie over de gang van zaken in de Kersentuin. Eventuele vragen worden beantwoord, een rondleiding gegeven en afspraken gemaakt over de gewenningsperiode.

2. Oudergesprek op aanvraag

Het is mogelijk om een oudergesprek aan te vragen zowel door de ouders als door de leiding. Een oudergesprek op aanvraag zal altijd op zeer korte termijn plaatsvinden.

3. Oudergesprek via inschrijving

Éénmaal in de zes maanden worden ouders uitgenodigd door de mentor van hun kind voor een gesprek van een half uur. Ook als alles prima gaat is het prettig om een keer met elkaar te praten en informatie uit te wisselen over de ontwikkeling van het kind.

4. De Kersbrief

Dit is een rondschrijven naar de ouders met belangrijke informatie, zoals sluitingsdagen, ouderavonden, enz.

5. Ouderavonden

Een aantal keren per jaar wordt een ouderavond georganiseerd waarbij het volgende aan de orde kan komen: de gang van zaken op de groep, uitdieping van een thema met betrekking tot de opvoeding, inhoudelijke informatie.

6. Thema-avonden

Er worden avonden georganiseerd waarin we bijvoorbeeld met de ouders liedjes oefenen, die we overdag met de kinderen zingen. Ook organiseren we avonden waarin we poppen maken. Dan komen we wekelijks bij elkaar, net zolang eenieder de pop afheeft.

7. Oudercommissie

Er is een oudercommissie actief.