Kinderdagverblijf De Kersentuin

De Kersentuin is een verrassend ruim kinderdagverblijf, midden in een gezellige woonwijk en voorzien van een grote buitenspeelplaats.
Het biedt plaats aan een babygroep, een peutergroep en een groep buitenschoolse opvang. De groepen zijn klein van omvang, zodat wij de kinderen heel individueel kunnen benaderen.
Er is een team van vaste pedagogisch medewerkers. Wij werken niet met invalkrachten, omdat volgens ons een veilige omgeving begint met vertrouwde gezichten en een herkenbare benadering.

 

Onze Werkwijze


Hieronder enkele zaken die voor ons belangrijk zijn.

Ritme, rust en regelmaat op de Kersentuin worden gerealiseerd door de vaste dagindeling. Tussendoor is het motto: spelen. Het vrije spel is daarbij belangrijk. Vaak is het spel voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kinderen ontmoet. Spelen is doen en leren. Spelen is leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken.
Dat houdt in dat wij op de Kersentuin geen strak activiteitenprogramma hebben.
Als het goed weer is gaan we buiten in de tuin spelen of naar de buurtspeeltuin. Als het minder goed of slecht weer is, doen we dat ook! Alleen iets korter. In de tuin is een overdekte zandbak, zodat we altijd naar buiten kunnen.
Binnen zijn er veel blokken, stammetjes, kisten en lappen om mee te bouwen. Stoffen poppen, verkleedkleren, houten dieren, maar ook een trein en auto’s.
Het speelgoed is van natuurlijke materialen; bijvoorbeeld van hout, katoen en wol.
En natuurlijk is er ook door ons begeleid spel: liedjes, klapspelletjes, binnenglijbaan (iedereen omstebeurt). Er is ook volop knutselmateriaal aanwezig.

Doordat we het vrije spel zo belangrijk vinden, wordt er heel wat van de pedagogisch medewerkers gevraagd. Zij willen met elk kind een goede band opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.
Elk kind moet gekend worden, te wild spel omgebogen, ongewenst gedrag op een liefdevolle manier gecorrigeerd, zonder stemverheffing en met veel geduld.
Alleen dan is het immers mogelijk een plek te zijn waar ieder kind zich veilig en vrij voelt.
Veilig en vrij, door duidelijke grenzen te stellen bij hoe we met elkaar omgaan.
Hoe we als leiding, als volwassenen met elkaar omgaan, is uiteraard heel belangrijk. We zijn immers zelf het voorbeeld. Net als thuis.

 
 

Aan de eetmomenten wordt door ons ook veel aandacht besteed.
Al het eten is biologisch en wordt door  een natuurvoedingswinkel bij ons afgeleverd. De kinderen eten elke dag fruit, we maken zelf soep en bakken (gedeeltelijk) ons eigen brood, samen met de kinderen. We drinken verschillende soorten kruidenthee en soms diksap.